تاریخچه ارده و حلوا ارده در ایران

تاریخچه ارده در ایران و هر آنچه باید در مورد قدمت آن بدانید!

حضور حلوا ارده در جشن‌ها‌ ومراسم مردم کشورمان نشان از ارزش و اهمیت این محصول در فرهنگ و سنت ایرانی دارد. تاریخچه ارده، از ارده اردکان تا حلوا شکری‌های کارخانه ای نشان‌دهنده‌ی گذشته غنی و عمیق این محصول و تلاش و توانایی ایرانیان در ایجاد غذاهای خوشمزه و سالم است.